Strona główna

Zakład Kultury Wizualnej działający w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Postacie demoniczne w kulturze”.

Konferencja skierowana jest do naukowców – badaczy kultury: kulturoznawców, filmoznawców, medioznawców, antropologów kultury, historyków, historyków sztuki i literaturoznawców chcących uczestniczyć w dyskusji na temat przemian wyobrażeń postaci demonicznych w kulturze. W ramach konferencji chcemy przywołać fakty historyczne, podania i legendy, jak również zastanowić się nad zjawiskiem nieustającej popkulturowej popularności tematu postaci demonicznych. Pragniemy zbadać przyczyny tego zjawiska oraz przyjrzeć się sposobom realizacji tematu w różnorakich dziedzinach kultury i sztuki…czytaj dalej